Jankie Advocatuur behandelt verschillende soorten strafzaken die veel voorkomen

 

  • inbraken,
  • diefstal,
  • fraude,
  • oplichting,
  • huiselijk geweld, openlijk geweld en mishandeling
  • overvallen,
  • handel in verdovende middelen,
  • hennepgebruik hennepkweek,
  • Wet Wapens en Munitie,
  • rijden onder invloed,.
  • onderbrengen illegale vreemdelingen, tewerkstellen illegale vreemdelingen
  • ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel
  • tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf
  • vordering benadeelde partij

Kosten rechtsbijstand
Uw advocaat zal altijd met u bespreken of u in aanmerking komt voor een toevoeging.Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, kunnen afspraken worden gemaakt over de kosten van de rechtsbijstand. Jankie Advocatuur rekent geen kantoorkosten, die kosten zijn reeds verrekend in het uurtarief.

Gesubsidieerde rechtsbijstand Toevoeging
Als u minder dan een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgesteld bedrag verdient, komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging). In het geval u een toevoeging krijgt, hoeft u alleen de eigen bijdrage te betalen. Informeert u bij ons of of uw zaak op basis van een toevoeging kan worden behandeld.Of u in aanmerking komt voor een toevoeging kunt u nagaan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org

Last tot toevoeging
In een aantal gevallen geeft de rechtbank een last tot toevoeging. De rechter-commissaris geeft een bevel bewaring voor veertien dagen wordt afgegeven.Als u om een voorlopige voorziening vraagt tegen een aan u opgelegd huisverbod, zal de rechter een last tot toevoeging afgeven.In die gevallen hoeft u de kosten van de rechtsbijstand niet zelf te voldoen. U hoeft ook geen eigen bijdrage te betalen.