Het migratierecht is een veelomvattend rechtsgebied. Jankie Advocatuur legt zich toe op het behandelen van zaken op de volgende rechtsterreinen;

  • asiel
  • regulier
  • ongewenstverklaring, inreisverbod
  • vreemdelingenbewaring
  • mensenhandel
  • naturalisatie
  • Wet Arbeid Vreemdelingen

Kosten rechtsbijstand Uw advocaat zal altijd met u bespreken of u in aanmerking komt voor een toevoeging.nIndien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, kunnen afspraken worden gemaakt over de kosten van de rechtsbijstand. Jankie Advocatuur rekent geen kantoorkosten, die kosten zijn reeds verrekend in het uurtarief.

Gesubsidieerde rechtsbijstandToevoegingAls u minder dan een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgesteld bedrag verdient, komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging). In het geval u een toevoeging krijgt, hoeft u alleen de eigen bijdrage te betalen. Informeert u bij ons of of uw zaak op basis van een toevoeging kan worden behandeld.nOf u in aanmerking komt voor een toevoeging kunt u nagaan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org. Bij rechtsbijstand in asielzaken krijgt u altijd een toevoeging. Bij een herhaalde asielaanvraag is dit altijd of beperkt het geval. Uw advocaat kan u hierover informeren.nLast tot toevoegingIn een aantal gevallen geeft de rechtbank een last tot toevoeging.nIndien u vreemdelingenbewaring bent gesteld dan geeft de rechtbank een last tot toevoeging.nIn die gevallen hoeft u de kosten van de rechtsbijstand niet zelf te voldoen. U hoeft ook geen eigen bijdrage te betalen.