Voor rechtsbijstand in huurrechtzaken kan men terecht bij Jankie Advocatuur

 

  • de huur en verhuur van bedrijfs- of woonruimte
  • opstellen huurcontracten
  • huurprijswijziging
  • onderhoudsverplichting
  • de beëindiging van de huurovereenkomst
  • ontruiming van het gehuurde
  • vordering betaling huurachterstand

Kosten rechtsbijstand
Uw advocaat zal altijd met u bespreken of u in aanmerking komt voor een toevoeging.
Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, kunnen afspraken worden gemaakt over de kosten van de rechtsbijstand.

Jankie Advocatuur rekent geen kantoorkosten, die kosten zijn reeds verrekend in het uurtarief.

Gesubsidieerde rechtsbijstand Toevoeging
Als u minder dan een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgesteld bedrag verdient, komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging). In het geval u een toevoeging krijgt, hoeft u alleen de eigen bijdrage te betalen. Informeert u bij ons of of uw zaak op basis van een toevoeging kan worden behandeld. Of u in aanmerking komt voor een toevoeging kunt u nagaan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand,  www.rvr.org.